Услови на употреба

Со користење или посета на нашата веб-страница, вие се согласувате со условите содржани овде и сите идни измени и дополнувања.

Овие услови и услови се предмет на промена во секое време и вие се согласувате дека се обврзани со сите измени, измени и дополнувања. Ако не се согласувате, тогаш не користете ја нашата страница.

Нашата веб-страница ви овозможува поставување, споделување и општо гледање на различни типови содржини со кои им се овозможува на регистрираните и нерегистрираните корисници да споделуваат и прегледуваат содржини за возрасни, вклучително и сексуално експлицитни слики и видео.

Веб-страницата може да содржи и одредени врски до веб-страници на трети страни кои во никој случај не се во сопственост или контролирани од нас. Ние не преземаме никаква одговорност за содржината, политиките за приватност, практиките на веб-страниците на трети страни. Не можеме да ја цензурираме или уредуваме содржината на страниците на трети страни. Вие потврдувате дека нема да одговараме за каква било одговорност што произлегува од вашата употреба на веб-страница на трети лица.

Потврдувате дека имате најмалку осумнаесет (18) години и / или постара возраст од мнозинство во јурисдикцијата во која живеете и од каде пристапувате на веб-страницата ако возраста на мнозинство е поголема од осумнаесет (18) години. Доколку сте под 18 на возраст и / или на возраст под мнозинство во јурисдикција каде живеете и од која пристапувате на веб-страница, тогаш не ви е дозволено да ја користите веб-страницата.

Вие се согласувате дека нема да објавувате содржина што е незаконска, незаконска, вознемирувачка, штетна, заканувачка, злоупотреба, клевета, непристојна, клевета, омраза или расна.

Вие исто така се согласувате дека нема да објавувате, испраќате или објавувате материјал што содржи вируси или кој било код дизајниран да ја уништи, прекине, ограничува функционалноста или да следи компјутер.

Вие се согласувате дека нема да објавувате, испраќате ниту објавувате содржина што намерно или ненамерно крши какво било применливо локално, државно, национално или меѓународно право.

Вие се согласувате дека нема да објавувате, испраќате или објавувате содржина што прикажува незаконска активност, ниту пак ќе прикажете чин на суровост кон животните; Вие се согласувате да не ја користите нашата страница на кој било начин што може да нè изложи на кривична или граѓанска одговорност.

Содржината на нашата веб-страница не може да се користи, копира, репродуцира, дистрибуира, пренесува, емитува, прикажува, продава, лиценцира, или на друг начин да се искористи за која било друга цел без оглед или со писмена согласност.

При доставување видео на нашата веб-страница, вие се согласувате дека нема да доставувате материјал што е заштитен со авторски права или е предмет на трети лица заштитени права, ниту пак ќе доставувате материјал што е непристојна, незаконска, незаконска, клевета, клевета, вознемирувачка, омраза или охрабрува однесување ќе се сметаше за кривично дело.